شرح

ما شکیبا بودیم
و این است آن کلامی
که ما را به‌تمامی
وصف می‌تواند کرد.

عنوان ندارد

۱۳۹۷/۱۰/۲۴، ۰۴:۰۱ ب.ظ

ساکت و سرد و خاکستری. خود زمستونه.

I keep falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling down
Falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling down

دوست دارم زمستون رو.

Falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling down
Falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling down

۹۷/۱۰/۲۴
ص.