شرح

ما شکیبا بودیم
و این است آن کلامی
که ما را به‌تمامی
وصف می‌تواند کرد.

"I don't dream"

۱۳۹۷/۰۸/۲۱، ۰۸:۰۶ ب.ظ

You should see me in a crown
I'm gonna run this nothing town.

آره. =))

Sarcasm؟ 

پ.ن. یا I do؟

۲۲:۵۸ ولیا ...

۰۰:۰۰ می‌خوام سخت نگیرم ولی چرا این‌قد سخته همه‌چی؟

۹۷/۰۸/۲۱
ص.