شرح

ما شکیبا بودیم
و این است آن کلامی
که ما را به‌تمامی
وصف می‌تواند کرد.

Oblivion

۱۳۹۷/۰۷/۲۴، ۱۱:۳۳ ب.ظ

باز اون‌جوری شدم که زندگی داره تندتر از من می‌ره و من جا موندم. 

p.s. The state of being unaware or unconscious of what is happening around one.

۹۷/۰۷/۲۴
ص.