شرح

ما شکیبا بودیم
و این است آن کلامی
که ما را به‌تمامی
وصف می‌تواند کرد.

عنوان ندارد

۱۳۹۷/۰۴/۰۷، ۰۲:۲۳ ب.ظ

اون نیم‌ساعتی که قبل آزمون الاف و بی‌کار نشسته بودیم سر جلسه، هی این‌طوری بودم که wait, what؟ الان کنکور قراره بدیم؟ و خنده‌م می‌گرفت.

۹۷/۰۴/۰۷
ص.