شرح

ما شکیبا بودیم
و این است آن کلامی
که ما را به‌تمامی
وصف می‌تواند کرد.

عنوان ندارد

۱۳۹۶/۰۶/۲۲، ۰۱:۰۶ ب.ظ

نباید ناراحت باشم.

ولی هستم.

۹۶/۰۶/۲۲
ص.