شرح

ما شکیبا بودیم
و این است آن کلامی
که ما را به‌تمامی
وصف می‌تواند کرد.

عنوان ندارد

۱۳۹۷/۰۹/۲۲، ۰۸:۰۸ ب.ظ

چرا؟ چی کار کنم؟

۹۷/۰۹/۲۲
ص.