شرح

ما شکیبا بودیم
و این است آن کلامی
که ما را به‌تمامی
وصف می‌تواند کرد.

عنوان ندارد

۱۳۹۷/۰۹/۱۵، ۱۱:۵۳ ب.ظ

Shall we look at the Moon, My little loon?
Why do you cry?

۹۷/۰۹/۱۵
ص.