شرح

ما شکیبا بودیم
و این است آن کلامی
که ما را به‌تمامی
وصف می‌تواند کرد.

Emotionless

۱۳۹۷/۰۶/۲۹، ۰۱:۳۱ ب.ظ

I am bored.
I am boring.
How sad.
I don't care.

+ Heaven forbid - The Fray

۹۷/۰۶/۲۹
ص.