شرح

ما شکیبا بودیم
و این است آن کلامی
که ما را به‌تمامی
وصف می‌تواند کرد.

همه‌ش به این فکر می‌کنم که شاید باید برم و یه رشته‌ای که بیش‌تر بهم بیاد رو پیدا کنم. شاید کل این راهی که می‌خوام برم اشتباه باشه. هر چند که اشتباه، به این کلیّت، فکر نمی‌کنم وجود داشته باشه.

نمی‌دونم ولی شاید می‌ترسم.

پ.ن. 슬픈 행진 Sad March - 일레인 Elaine ؛ قول نمی‌دم که خوش‌تون بیاد ولی این اطمینان رو می‌دم که هیچ لیریک کره‌ای نداره.

پ.ن. Sentimental Blue - Jeon Su Yeon ؛ برای این هم این اطمینان رو می‌دم که نه تنها هیچ لیریک کره‌ای نداره، بلکه اصلا هیچ لیریکی نداره. ولی زیباست. credit به دوست عزیزی.

۹۷/۰۴/۳۱
ص.