شرح

ما شکیبا بودیم
و این است آن کلامی
که ما را به‌تمامی
وصف می‌تواند کرد.

عنوان ندارد

۱۳۹۷/۰۴/۳۱، ۱۲:۰۲ ب.ظ

چشم‌م درد می‌کنه. 

نباید کامپیوتر بخونم؟

۹۷/۰۴/۳۱
ص.