شرح

ما شکیبا بودیم
و این است آن کلامی
که ما را به‌تمامی
وصف می‌تواند کرد.

عنوان ندارد

۱۳۹۶/۰۶/۱۳، ۰۹:۳۲ ب.ظ

می‌دونستما. ولی نمی‌تونستم برای اتفاق نیفتادن‌ش کاری انجام بدم.

۹۶/۰۶/۱۳
ص.